Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • URZĄD MIEJSKI

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 5

zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
Miasto Maków Mazowiecki wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 1 000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 roku w jednej serii A19 na kwotę 1 000 000,00 zł, z terminem...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-09-16 godz. 15:25 do wtorek 2019-10-01 godz. 09:50
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowiecki w ramach Programu ,,Fundusz Dróg Samorządowych na 2019 rok” realizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego. Zadanie obejmować będzie budowę kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia ulicznego w ulicy Przemysłowej. Ulica zostanie poddana przebudowie, zmiany obejmować...
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
Przedmiotem zamówienia jest całodobowa obsługa eksploatacyjna i konserwacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Sportowej 9 i Pawilonu Sportowego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim, opalanych paliwem stałym (węgiel, ekogroszek) dostarczonym przez właścicieli budynków w sezonie grzewczym 2019 - 2020.
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
Przedmiotem zapytania  ofertowego są sukcesywne dostawy workowanego eko-groszku - o parametrach nie gorszych niż: kaloryczność (wartość opałowa) min 26 MJ/kg, zawartość popiołu - max. 8%, zawartość siarki max. 0,6%, granulacja 5-25mm do budynku: Pawilonu Sportowego w Makowie Mazowieckim, ul. Sportowa 11, 06-200 Maków Mazowiecki
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sygnału Internetowego wraz z podłączeniem od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. do: 90 beneficjentów ostatecznych z terenu Miasta Maków Mazowiecki (u każdego beneficjenta znajduje się jeden komputer zainstalowany z ww. projektu); 4 jednostek podległych Miastu (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Miejski Dom Kultury i Świetlica...

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

ul. Stanisława Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
31 8917 0001 0012 5585 2000 0010

NIP: 757-10-01-456, REGON: 000524803

Dane kontaktowe

tel. +48 29 717 10 02, fax. +48 29 717 15 07

e-mail: urzad@makowmazowiecki.pl

FB: www.facebook.com/ummakowmazowiecki

Godziny urzędowania

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim pracuje:

w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00

we wtorek od 8.00 do 17.00

w piątek od 8.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 742497
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-18 14:50

Stopka strony