Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

I. Podstawy prawne.
 
1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2018, poz. 400 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r., nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).
 
II. Termin załatwienia sprawy.

 
Odznakę nadanego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.
 
III. Wymagane dokumenty.
 
Pisemne zgłoszenie osób zainteresowanych (rodzina lub osoby których nadanie odznaczenia dotyczy).
 
IV. Opłaty.
 
Bez opłat.
 
V. Praktyczne informacje.
 
Wniosek o nadanie Medali za długoletnie pożycie małżeńskie należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6. Wszelkie informacje na temat zasad występowania z wnioskiem o nadanie Medali za długoletnie pożycie małżeńskie można uzyskać bezpośrednio w naszym Urzędzie lub pod numerem telefonu: 29 71 71 431, drogą elektroniczną : usc@makowmazowiecki.pl
 
Zasady dotyczące występowania z wnioskami o nadanie Medali za długoletnie pożycie małżeńskie i ich rozpatrywania :

1. Zadania związane z nadawaniem orderów i odznaczeń wykonuje Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. Organy uprawnione do występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń, zwane dalej "wnioskodawcami", przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki nadanego orderu lub odznaczenia.
 
3. Wniosek o nadanie Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.
 
4. Odznakę nadanego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.
 
5. Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie odznakę nadanego jej orderu lub odznaczenia oraz legitymację.
 
6. W przypadku podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej decyzji o pozbawieniu orderu lub odznaczenia, Kancelaria wzywa osobę, która została pozbawiona orderu lub odznaczenia, do zwrotu odznaki tego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją.
 
7. Jeżeli osoba odznaczona zmarła przed wręczeniem jej odznaki, orderu lub odznaczenia, doręcza się je najbliższej rodzinie osoby zmarłej.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 738
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-03 12:02

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

ul. Stanisława Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
31 8917 0001 0012 5585 2000 0010

NIP: 757-10-01-456, REGON: 000524803

Dane kontaktowe

tel. +48 29 717 10 02, fax. +48 29 717 15 07

e-mail: urzad@makowmazowiecki.pl

FB: www.facebook.com/ummakowmazowiecki

Godziny urzędowania

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim pracuje:

w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00

we wtorek od 8.00 do 17.00

w piątek od 8.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 837246
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 13:17

Stopka strony