Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kalendarium

«październik 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.makowmazowiecki.pl

Treść strony

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z zakresu "Kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego" i "Kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży i sportu amatorskiego"

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki informuje:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kultura fizyczna i sport kwalifikowany" i "Kultura fizyczna i sport dzieci, młodzieży i sport amatorski" nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie wyników konkursu zamieszczone zostanie w powyższym terminie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.makowmazowiecki.pl

2)      na stronie internetowej miasta – miasto Maków Mazowiecki www.makowmazowiecki.pl.

Ponadto oferenci zawiadomieni zostaną w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert.

Metryka

 • data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Małgorzata Karczewska
  data publikacji: 2023-01-25 15:02
 • zmodyfikował: Małgorzata Karczewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-27 09:50

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Karczewska
  data publikacji: 2023-01-25 14:50

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu zabezpieczenia czasowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Maków Mazowiecki

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Karczewska
  data publikacji: 2023-01-25 14:51

ZARZĄDZENIE NR 548/2023 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI z dnia 05.01.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Karczewska
  data publikacji: 2022-12-06 15:12

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży i sportu amatorskiego

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Karczewska
  data publikacji: 2022-12-06 14:15

Konsultacje projektu „Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Karczewska
  data publikacji: 2022-10-18 15:55

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Karczewska
  data publikacji: 2022-10-17 14:41

Zarządzenie Nr 418/2022 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim, zwanej dalej „Radą” spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Miasta Maków Mazowiecki.

 1. Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 29 grudnia 2021 r. do dnia 10 stycznia 2022 r.
 2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/200/2021 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim oraz trybu powołania jej członków, w skład rady wchodzi 9 członków, w tym:
  1. 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim,
  2. 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki,
  3. 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane „organizacjami pozarządowymi” prowadzących działalność na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
 3. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są organizacje prowadzące działalność na terenie Miasta Maków Mazowiecki, przy czym decyduje adres siedziby organizacji wynikający 
  z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności, statusie prawnym i umocowaniu osób do reprezentacji.
 4. Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wraz z rekomendacjami należy złożyć:
  1. osobiście w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim przy ul. Stanisława Moniuszki 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydaci na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.
  2. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki, z dopiskiem „Kandydaci na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”. Niezależnie od wybranej formy dostarczenia zgłoszenia proszę o przesłanie wersji elektronicznej – edytowalnej do wykorzystania w celu utworzenia informacji o kandydatach/członkach Rady (e-mail: malgorzata.rogulska@makowmazowiecki.pl)
 5. Zgłoszenie odbywa się na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 6. Karta zgłoszenia winna być opatrzona datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu.
 7. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Nie ma możliwości uzupełniania złożonego wniosku.
 9. Organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata
 10. Członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie.
 11. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 12. 2. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta Makówa. Mazowiecki ,
  2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz współpracy z organizacjami, w tym programów współpracy z organizacjami,
  3. wyrażenie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
  4. udzielanie pomocy i wyrażenie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami,
  5. wyrażenie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Burmistrz Miasta
/-/ Tadeusz Ciak

Zarządzenie Nr 384/2021 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 25.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”

Uchwała Nr XXV/200/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Uchwała Nr XXIV/194/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Informacja o wynikach konsultacji zmian do „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami”

Zarządzenie Nr 283/2020 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji zmian do „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”

Informacja o wynikach konsultacji projektu „ Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Zarządzenie Nr 264/2020 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 28 września 2020 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r”

Konsultacje projektu "Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Konsultacje projektu "Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu realizacji programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu realizacji programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego.

Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu realizacji programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego.

Metryka

 • opublikował: Robert Konarzewski
  data publikacji: 2015-05-08 09:27
 • zmodyfikował: Nina Małgorzata Rakowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-10 12:49

Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołanie Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu realizacji programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego.

http://bip.makowmazowiecki.pl/plik,3182,zarzadzenie-nr-71-2015-burmistrza-miasta-makow-mazowiecki-z-dnia-2-czerwca-2015-r-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-celem-zaopiniowania-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2015-roku-z-zakresu-realizacji-programu-profilaktycznego-w.pdf

 

Metryka

 • opublikował: Nina Małgorzata Rakowska
  data publikacji: 2015-06-02 12:01
 • zmodyfikował: Nina Małgorzata Rakowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-10 12:48

Zarządzenie 72/2015 Burmistraza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu realizacji programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego

http://bip.makowmazowiecki.pl/plik,3183,zarzadzenie-nr-72-2015-burmistrza-miasta-makow-mazowiecki-z-dnia-5-czerwca-2015-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2015-roku-z-zakresu-realizacji-programu-profilaktycznego-w-czasie.pdf

Metryka

 • opublikował: Nina Małgorzata Rakowska
  data publikacji: 2015-06-05 12:05
 • zmodyfikował: Nina Małgorzata Rakowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-10 12:43

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Konsultacje projektu; "Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r."

Zarządzenie Nr 385/2014 Burmistrza MIasta Maków Mazowiecki z dnia 16 września 2014 w sprawie w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu "Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r."

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Konsultacje Projektu Programu Współpraca Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.

Informacja o zakończeniu konsultacji spolecznych "Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r."

Uprzejmie informuję, że, w dn. 10 października 2012 r. zakończyły się konsultacje społeczne "Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r."

Konsultacje Projektu Programu Współpraca Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.

Zarządzenie nr 191/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu "Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r."

Metryka

 • opublikował: Robert Konarzewski
  data publikacji: 2012-09-20 08:35
 • zmodyfikował: Nina Małgorzata Rakowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-22 14:19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 173006
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-12 13:15