Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.makowmazowiecki.pl

Treść strony

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim - telefony

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNY


  kierownik                                                                                                                            29 71 42 122


  sekretariat                                                                                                                          29 71 71 002


  sekretariat fax                                                                                                                    29 71 71 507


  biuro obsługi klienta, archiwum zakładowe                                                               29 71 42 121


  ewidencja działalności gospodarczej                                                                            29 71 42 130


  obsługa rady miejskiej                                                                                                     29 71 42 129

  sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna


  kadry i płace                                                                                                                       29 71 42 136


WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW   


  zastępca kierownika                                                                                                         29 71 42 153


  księgowość                                                                                                                         29 71 70 717
                                                                                                                                                29 71 42 138


  opłaty – "śmieci"                                                                                                               29 71 42 141


  podatki                                                                                                                                29 71 42 134
                                                                                                                                                29 71 42 139
                                                                                                                                                29 71 42 142


  finanse - oświata                                                                                                               29 71 42 152


  500+                                                                                                                                     29 71 42 167

                                                                                                                                               29 64 09 415

  Czyste Powietrze                                                                                                               29 64 09 415


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH


  kierownik USC                                                                                                                   29 71 71 431
  kierownik wydziału
  pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 


  zastępca kierownika USC                                                                                                29 71 42 126


  dowody osobiste, meldunki, ewidencja ludności                                                      
                                                                                                                                                29 71 70 710


WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO


  kierownik                                                                                                                          29 71 42 124


  planowanie przestrzenne                                                                                              29 71 42 137


  geodezja, rolnictwo                                                                                                         29 71 42 137


WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO, POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, PROMOCJI I SPORTU


  kierownik                                                                                                                         29 71 42 127


  pozyskiwanie funduszy zewnętrznych                                                                       29 71 42 144
  promocja


  kultura fizyczna i sport                                                                                                  29 71 42 135


WYDZIAŁ INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY, SPRAW KOMUNALNYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


  kierownik                                                                                                                         29 71 42 154


  inwestycje, drogi/oświetlenie                                                                                      29 71 42 120
  inwestycje, zamówienia publiczne


  sprawy mieszkaniowe                                                                                                    29 71 42 159


  ochrona środowiska i gospodarka odpadami                                                             29 71 42 133


WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OŚWIATY I ZDROWIA


  oświata                                                                                                                           29 71 42 123


  profilaktyka uzależnień                                                                                               29 71 42 131

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:  urzad@makowmazowiecki.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33877
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-10 13:25