Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim - telefony

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNY  
  kierownik 29 71 42 122
  sekretariat 29 71 71 002
  sekretariat fax 29 71 71 507
  biuro obsługi klienta
archiwum zakładowe
29 71 42 121
  ewidencja działalności gospodarczej 29 71 42 130
  obsługa rady miejskiej
sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna
29 71 42 129
  kadry i płace 29 71 42 134
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW  
  zastępca kierownika 29 71 42 153
  księgowość 29 71 70 717
29 71 42 138
  opłaty – "śmieci" 29 71 42 139
  podatki 29 71 42 141
29 71 42 142
29 71 42 143
  finanse - oświata 29 71 42 152
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH   
  kierownik USC
kierownik wydziału
pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
29 71 71 431
  zastępca kierownika USC 29 71 42 126
  dowody osobiste, meldunki, ewidencja ludności 29 71 70 711
29 71 70 710
WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  kierownik 29 71 42 124
  planowanie przestrzenne 29 71 42 136
  geodezja, rolnictwo 29 71 42 137
WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO, POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I PROMOCJI
  kierownik 29 71 42 127
  pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
promocja
29 71 42 135
  promocja 29 71 42 120
WYDZIAŁ INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY, SPRAW KOMUNALNYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  kierownik
ochrony środowiska
29 71 42 154
 
  inwestycje, drogi/oświetlenie
inwestycje, zamówienia publiczne
29 71 42 133
  sprawy komunalne 29 71 42 159
  gospodarka odpadami 29 71 42 132
WYDZIAŁ OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
  p.o. kierownika 29 71 42 123
  kultura fizyczna, oświata 29 71 42 144
  profilaktyka uzależnień 29 71 42 131
  500+ 29 71 42 167
  • autor informacji: Paweł Zmorzyński
    data wytworzenia: 2016-10-11
  • opublikował: Robert Konarzewski
    data publikacji: 2014-05-22 13:50
  • zmodyfikował: Małgorzata Karczewska
    ostatnia modyfikacja: 2018-06-13 10:36

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:  urzad@makowmazowiecki.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9280
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-13 10:36

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

ul. Stanisława Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
31 8917 0001 0012 5585 2000 0010

NIP: 757-10-01-456, REGON: 000524803

Dane kontaktowe

tel. +48 29 717 10 02, fax. +48 29 717 15 07

e-mail: urzad@makowmazowiecki.pl

FB: www.facebook.com/ummakowmazowiecki

Godziny urzędowania

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim pracuje:

w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00

we wtorek od 8.00 do 17.00

w piątek od 8.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 620578
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-20 16:04

Stopka strony